sunnuntai 25. huhtikuuta 2010

Manifesti

Eläinoikeusliike ja sen aatemaailma tarjoaa laajimmat ja kestävimmät näköalat aktiiviselle toiminnalle. Se on vaihtoehto liha- ja turkisteollisuuden rajoittuneelle, riistolla ja kidutuksella temppuilevalle toiminnalle, joka nojaa spesismin, pessimismin ja rappion aatteisiin. Tämä vaihtoehto on uusi; humaani, kriittinen ja realistinen, edistyksen, lajien välisen tasa-arvon ja eläinten vapauden puolesta taisteleva vegetariaaninen elämäntapa. Eläinoikeusliike puolustaa ja edistää eläinten oikeuksia luonnonmukaiseen elämään, jonka eläinten hyväksikäyttäjät pyrkivät madaltamaan ruoan ja vaatteiden raaka-aineiksi tai kesyttämään eläintarhojen viihteeksi. Eläinoikeusliike vapauttaa aktivistin hedelmättömästä, rajoittuneesti esteettisestä suhtautumistavasta. Se antaa hänen työlleen tarkoituksen ja liittää hänet koko maailman vegaaniseen kansanosaan, sen työhön ja taisteluun, elämään ja kokemukseen, iloihin ja suruihin.

Lukemattomat kirjoitukset ja pamfletit, graffitit ja julisteet, performanssit ja valokuvat ovat kuvanneet ja innoittaneet vegetariaatin taistelua sen synnystä lähtien. Eläinoikeusliikkeen agitaatio- ja propagandatyön ryhmillä on vahvat perinteet siinä toiminnassa, jossa taiteen eri keinoja käyttäen on eläinoikeustaistelun asiaa edistetty. Viime vuosiin ajoittuu tämän työn voimakas kasvu meillä Suomessa. Oikeutta Eläimille-yhdistyksen perustaminen 1990-luvun puolivälissä oli eräs askel kasvavaan nousuun.

Oikeutta Eläimille-yhdistyksen synty liittyy kiinteästi taistelevan vegaaniliikkeen etenemiseen. Eläinoikeustaistelun kärjistymisen ja aatteellisen selkiytymisen ilmapiirissä kehittyi nuorison vallankumouksellinen liike nopeasti ja määrätietoisesti. Se veti mukaansa suuren joukon aktivisteja ja eläinsuojeluveteraaneja, joista useat jo 80-luvun aikana olivat kokeneet tehotuotannon ongelmallisuuden ja asettuneet edistyksen rintamaan eläinten hyväksikäyttöä vastaan. Oikeutta Eläimille-yhdistys perustettiin valtakunnalliseksi perusjärjestöksi ja siitä kehittyi nopeasti vallankumoukselliseen eläinoikeusliikkeeseen sitoutuneiden aktivistien yhdysside perinteiseen eläinsuojeluliikkeeseen.

Tänä päivänä nimi Oikeutta Eläimille on tuttu lukuisista medioista. Esiintymisillään mielenosoitustilaisuuksissa, televisiossa ja lehdistössä on Oikeutta Eläimille saavuttanut varauksettoman kiitoksen aatteellisella selkeydellään, poliittisella iskuvoimaisuudellaan ja taiteellisella korkeatasoisuudellaan. Yleisimmin Oikeutta Eläimille tunnetaan - myös eläinsuojeluliikkeen ulkopuolella - salakuvausvideoiden ja kuvien julkaisijana. Uusimpien videoiden takana on yhä laajeneva joukko edistyksellisiä valokuvaajia ja toimittajia, jotka yhdessä ovat kohottaneet suomalaisen eläinoikeusliikkeen tehokkaaksi ja vaikuttavaksi aseeksi. Yhdistysten parhaimmistoon kuuluu nykyisin myös Animalia, Fauna ja Vegaaniliitto, joidenka välityksellä suomalainen eläinoikeuskamppailu on saavuttanut myös kansainvälistä mainetta.

Työ eläinsuojelun alueella on kiinteä osa lajienvälistä luokkataistelua. Taistelun myötä kokemukset karttuvat ja jokaista edistysaskelta seuraa näkökulman avartuminen, uusien mahdollisuuksien löytyminen ja myös uudet vaikeudet, jotka voitetaan vallankumouksellisen eläinoikeusliikkeen nimissä, kiinteässä yhteydessä siihen. Nyt julkaistava blogi tulee olemaan yhden edistyksellisen aktivistin voittoisa tulos.